ថ្មីៗនេះ Apple បានចេញផ្សាយកំណែ iOS 11 ដែលជាជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់ ដាក់អោយទាញយក សម្រាប់ iPhone, iPad និង iPod touch devices. Update ថ្មី បាននាំមកនូវ លក្ខណៈពិសេសថ្មីនិងការកែលម្អផ្នែកសុវ​ត្ថិភាពបានល្អជាងមុន។ អ្នកអាចទាញយក iOS 11 IPSW firmware file ដោយផ្ទាល់នៅខាងក្រោមនេះ៖